Concreet

Concreet

In de eerste twee gesprekken staat de vraag centraal wat u wilt veranderen om uw leven te verbeteren of welke levensvragen u wilt onderzoeken. In deze gesprekken zal ook blijken of u bij Boralia aan het juiste adres bent. 

Als dat het geval is dan worden gezamenlijk afspraken gemaakt over het plan van aanpak, het doel of resultaat en de kosten. De eerste twee gesprekken zijn kostenloos. Verdere kosten worden nader overeengekomen en zijn mede afhankelijk van uw financiële draagkracht. Alle afspraken worden vastgelegd in een gezamenlijk contract.

Als mocht blijken dat Boralia voor u niet het beste adres is, zult u worden doorverwezen.