André van den Bor

André van den Bor

Ik ben theoloog en counselor en predikant.

Als predikant ben werkzaam in een veelkleurige, creatieve en dynamische geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Van jongs af aan voel ik mij thuis in het gebied waar theologie, filosofie en psychologie elkaar raken. Daar zoek ik naar woorden op vragen als ‘wat is de zin van het leven’, ‘hoe geef ik het  leven vorm’ en ‘wat is de bron waaruit ik inspiratie en energie put’.

Mijn ervaring tot nu toe is dat de woorden die ik bij deze vragen vind telkens veranderen. Vaak komen die veranderingen tot ontwikkeling door een gesprek met een ander. Binnen en buiten de kerk. Die ontmoetingen zijn voor mij van onschatbare waarde.

Om die reden stel ik mij beschikbaar als gesprekpartner voor allerlei levensvragen.