Gebed tot de Geest

Goede Geest van God,

in de stilte verlangen wij soms uw stem te horen –
tegelijkertijd lijken uw al gesproken woorden
voor het misverstand te zijn geboren.

Wanneer u door profeten, apostelen en Jezus
tot ons spreekt op deze dag
wees ons dan nabij.

Geef ons geduld om te luisteren.
Maak ons terughoudend in het spreken over wat ons te boven gaat.
Weer van ons alle taal die schaadt en breekt.

Doe ons u heden zo verstaan
dat wij geheeld worden door een enkel woord –
slechts door het horen van uw stem,
in uw gefluister.

Amen.

Dit gebed is geschreven voor zondag 3 maart 2013,
waarop gehoord werd hoe Nathan David de wacht aanzegde,
waarop gehoord werd hoe een kind moest boeten voor Davids misstappen.